சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி – தொகுதியின் அனைத்து பொறுப்பாளர்கள் அறிவிப்பு கூட்டம்

37

10-01-2021 ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி தொகுதியின் இரண்டு பகுதி, ஏழு வட்டம் மற்றும் பாசறைகள் என அனைத்து பொறுப்பாளர்களள் அறிவிப்பு கூட்டம் நடைபெற்றது.