கீழ்பென்னாத்தூர் தொகுதி – தமிழ் புத்தாண்டு, தமிழர் திருநாள் மற்றும் உழவர் தினம் கொண்டாட்டம்

64

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் கீழ்பென்னாத்தூர் தொகுதியில் உள்ள  நேரு பண்ணையில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக  14.01.2021 அன்று தமிழ் புத்தாண்டு, தமிழர் திருநாள் மற்றும் உழவர் தினம் மிக சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது