கிருட்டிணகிரி தொகுதி – கலந்தாய்வு கூட்டம்

52

கிருட்டிணகிரி சட்டமன்றத் தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் தேர்தல் நிதி சேகரிப்பு (ம) கட்டமைப்பு கலந்தாய்வு கூட்டம் 03/1/2021 அன்று நடைபெற்றது