வேப்பனப்பள்ளி- வீரமங்கை வேலுநாச்சியார் வீரவணக்க நிகழ்வு

9

வேப்பனப்பள்ளி சட்டமன்றத் தொகுதி சூலகிரி தெற்கு ஒன்றியம் சின்ன ஆலங்கிரி கிராமத்தில் ஒன்றியச் செயலாளர் சா.ராஜா தலைமையில் வீரப்பெரும்பாட்டி வேலு நாச்சியார் அவர்களுக்கு வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.