வேப்பனப்பள்ளி – நாச்சிக்குப்பத்தில் புலிக்கொடி ஏற்றுவிழா

97

வேப்பனப்பள்ளி சட்டமன்றத் தொகுதிக்குட்பட்ட வேப்பனப்பள்ளி தெற்கு ஒன்றியம் நாச்சிக்குப்பம் கிராமத்தில் புலிக்கொடி ஏற்றப்பட்டது.