வேப்பனப்பள்ளி தொகுதி – புகழ்வணக்க நிகழ்வு

146

வேப்பனப்பள்ளி சட்டமன்றத் தொகுதி சார்பாக தமிழ்த்தேசியப் போராளி ஐயா தமிழரசன் அவர்களின் தாயார் பதூசி அம்மாளுக்கு புகழ்வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.