பெரம்பூர் சட்டமன்ற தொகுதி – மாவீரர்நாள் வீரவணக்க நிகழ்வு

48

பெரம்பூர் சட்டமன்ற தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக 27:11:2020 மாவீரர்நாள் சுடர் ஏற்றி வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.