புதுக்கோட்டை தொகுதி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

38

புதுக்கோட்டை சட்டமன்றத் தொகுதி நகரப்பகுதியில் 23.12.2020 அன்று உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடத்தப்பட்டது.30க்கும் மேற்பட்ட புதிய உறவுகள் தங்களை நமது கட்சியில் உறவுகளாய் இணைத்துக் கொண்டனர்.