கீழ்பென்னாத்தூர் தொகுதி – புலிக்கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு

16

கீழ்பென்னாத்தூர் தொகுதி, கீழ்பென்னாத்தூர் கிழக்கு ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட கார்ணாம்பூண்டி கிராமத்தில் புலிக் கொடி ஏற்றப்பட்டது.