கிருட்டிணகிரி-மேற்கு மாவட்டம் -கலந்தாய்வுக் கூட்டம்

30

கிருட்டிணகிரி-மேற்கு மாவட்ட கட்டமைப்பு பொறுப்பாளர்கள் கலந்தாய்வுக் கூட்டம் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக நடைபெற்றது