காரைக்குடி தொகுதி -மரக்கன்று வழங்குதல் மற்றும் கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு

76

காரைக்குடி தொகுதி கண்ணங்குடி ஒன்றியம் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் மரக்கன்று வழங்குதல் மற்றும் கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு நடைபெற்றது