காரங்காடு – தலைவர் மேதகு வே. பிரபாகரன் 66வது அகவை தின விழா

21

26/11/2020அன்று ஒப்பற்ற தலைவர் மேதகு வே. பிரபாகரன் அவர்கள் அகவை தின விழா இனிப்புகள் வழங்கி சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது