ஆலங்குடி – மாவீரர் நாள் விழா

8

நவம்பர் 27 அன்று மாவீரர் நாளில் ஆலங்குடி தொகுதி அறந்தாங்கி கிழக்கு ஒன்றிய நாம் தமிழர் கட்சி முன்னெடுத்த ஐந்து இடங்களில் புலிக்கொடியேற்ற நிகழ்வுகள் நடைப்பெற்றது.