ஆலங்குடி தொகுதி – நிலவேம்பு குடிநீர் வழங்குதல்

29

ஆலங்குடி தொகுதி அறந்தாங்கி கிழக்கு ஒன்றிய நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில்  அமரசிம்மேந்திரபுரம் ஊராட்சியில் 300 மேற்பட்ட உறவுகளுக்கு நிலவேம்பு குடிநீர் வழங்கப்பட்டது.