அரூர் தொகுதி – கொடியேற்றும் விழா

13

அரூர் பேருந்து நிலையதிற்கு முன்பு புலிகொடி ஏற்றும் நிகழ்வு நடைபெற்றது நிகழ்வை ஒருக்கினைத்த அனைத்து உறவுகளுக்கு புரட்சிகர வாழ்த்துக்கள்.