அரூர் தொகுதி – கொடியேற்றும் விழா

16

அரூர் மூன்று ரோடு பகுதியில் புலி கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு நடைபெற்றது நிகழ்வை ஒருங்கிணைத்த அனைத்து உறவுகளுக்கும் புரட்சிகர வாழ்த்துக்கள்.