வில்லுக்குறி பேரூராட்சி சார்பாக குமரி நாள் மற்றும் தமிழ்நாடு நாள் விழா

58

குமரி மண்ணை மீட்டெடுக்க போராடிய போராளிகளும் வீரச்சாவைத் தழுவிய மாவீரர்களுக்கு வில்லுக்குறி பேரூர் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது