பெரம்பூர் தொகுதி – ஐயா முத்துராமலிங்க தேவர் அவர்களுக்கு புகழ் வணக்கம் நிகழ்வு

38

பெரம்பூர் தொகுதி சார்பாக 30/10/2020 அன்று காலை 8:30 மணிக்கு தெய்வத்திருமகன் ஐயா உ. முத்துராமலிங்க தேவர் ஆவர்களுக்கு புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.