புதுச்சேரி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

47

புதுச்சேரி இந்திரா நகர் சட்டமன்றத் தொகுதி சார்பாக உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் மற்றும் கபசுர குடிநீர் பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டது.