பாளையங்கோட்டை்தொகுதி – தமிழ்நாடுநாள் பெருவிழா

28

பாளையங்கோட்டை சட்டமன்ற தொகுதி சார்பாக “தமிழ்நாடுநாள் பெருவிழா-2020 கொண்டாடப்பட்டது.