பல்லடம் தொகுதி -வீரத்தாய் குயிலி – மருது சகோதரர்கள் -வீரவணக்கம் நிகழ்வு

47

24.10.2020 அன்று காலை 8-9 மணியளவில் பல்லடம் தொகுதி  பேருந்து நிலையம் முன்பு வீரத்தாய் குயிலி அவர்களுக்கும் மருது சகோதரர்களுக்கும் வீரவணக்கம் நிகழ்வு நடைபெற்றது