பல்லடம் – ஐயா. முத்துராமலிங்கனார் அவர்களுக்கு புகழ் வணக்க நிகழ்வு

12

30/10/2020 அன்று பல்லடம் சட்டமன்றத் தொகுதி சார்பாக நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக வித்யாலயம் பகுதியில் ஐயா. முத்துராமலிங்கனார் அவர்களுக்கு புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது .