கொடைக்கானல்- நகர பொறுப்பாளர்அறிவிப்பு கூட்டம்

13

கொடைக்கானல் பொறுப்பாளர்கள் அறிவிப்பு மற்றும் கலந்தாய்வு அண்ணன் வெற்றிக்குமரன் அவர்களின் தலைமையில் கொடைக்கானல் பாம்பார் புரத்தில் நடைபெற்றது.