கீழ்பென்னாத்தூர் தொகுதி -அருண்மொழிசோழன் புகழ் வணக்க நிகழ்வு

16

கீழ்பென்னாத்தூர் தொகுதி, கீழ்பென்னாத்தூர் பேரூராட்சியில் பாட்டன் அருண்மொழிசோழன் அவர்களுக்கு 20/10/2020 அன்று புகழ் வணக்கம்  செலுத்தப்பட்டது.