காரைக்கால் – பனைவிதை நடவு செய்யும் நிகழ்வு

33

புதுச்சேரி மாநிலம் காரைக்கால் மண்டலம்   சார்பாக பனைத்திருவிழா  நடைப்பெற்றது .