கலசப்பாக்கம் தொகுதி -எல்லைக் காவலன் வீரப்பனார் வீரவணக்க நிகழ்வு

33

கலசப்பாக்கம் தொகுதியின் சார்பாக, புதுப்பாளையம் பேரூராட்சியில் எல்லைக் காவலன் வீரப்பனார் நினைவு தினத்தில் வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.