கர்நாடக மாநில நாம் தமிழர் கட்சி -கலந்தாய்வு கூட்டம்

63

17-10-2020 அன்று கோலார் தங்க வயலில் கர்நாடக மாநில நாம் தமிழர் கட்சியின் நிர்வாகிகள் கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது .