ஊத்தங்கரை தொகுதி – கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு

36

கிருட்டிணகிரி_கிழக்கு_மாவட்டம் ஊத்தங்கரை_சட்டமன்றத் தொகுதி இராமகிருட்டிணன்பதி_ஊராட்சி ஆதாலியூர்_கிராமத்தில் நாம் தமிழர் கட்சியின்
(25/10/2020)ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.