இராமநாதபுரம் தொகுதி – மாவீரர் நாள் சுவரொட்டி ஒட்டுதல்

77

25-11-2020 அன்று கீழக்கரை நகராட்சி முழுவதும் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் மாவீரர் நாள் சுவரொட்டிகள் ஒட்டப்பட்டது.