இராமநாதபுரம் தொகுதி – சுவரொட்டி ஒட்டும் நிகழ்வு

41

25-11-2020 அன்று இராமநாதபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி மண்டபம் மேற்கு ஒன்றிய பகுதிகளில் மாவீரர் நாள் சுவரொட்டிகள் ஒட்டப்பட்டது.