வேப்பனஹள்ளி தொகுதி – சுவரொட்டி ஒட்டும் நிகழ்வு

22

நாம்தமிழர் கட்சியின் கொள்கைகள் அச்சிடப்பட்ட சுவரொட்டிகளை சூலகிரி தெற்கு ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட ஊராட்சிகளில் மக்களின் பார்வையில் எளிதில் படுமாறு ஒட்டப்பட்டது.