வனக்காவலன் ஐயா.வீரப்பன் அவர்களுக்கு வீரவணக்கம் நிகழ்வு

26

வனக்காவலன் ஐயா.வீரப்பனாருக்கு வீரவணக்கம் நிகழ்வு எழும்பூர் தொகுதி 104வது வட்டத்தில் புரசைவாக்கம் பகுதியில் செலுத்தப்பட்டது.