மதுரை கிழக்கு தொகுதி – கொடியேற்றும் விழா

17

மதுரை மாவட்டம் கிழக்கு தொகுதிக்கு உட்பட களிமங்கம் ஊராட்சி பகுதியில் அப்பகுதி கட்சி உறவுகளால் கொடிகம்பம் நடப்பட்டு கொடி ஏற்றப்பட்டது