பெரம்பூர் தொகுதி- பனைவிதைகள் நடும் திருவிழா

22

பெரம்பூர் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக – வியாசர்பாடி தொலைபேசி (BSNL) குடியிருப்பு) அருகே பனை விதைகள் நாடும் திருவிழா நடைபெற்றது