புதுக்கோட்டை தொகுதி – கொடியேற்ற நிகழ்வு

12

புதுக்கோட்டை சட்டமன்ற தொகுதி புதுக்கோட்டை வடக்கு ஒன்றியம் சார்பாக 5 இடங்களில் கொடியேற்ற நிகழ்வு சிறப்பாக முன்னெடுக்கப்பட்டது. 100க்கும் மேற்பட்ட உறவுகள் கலந்துக்கொண்டனர்.