பாளையங்கோட்டை – மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம்

14

ஞாயிற்றுகிழமை 11/10/2020 அன்று பாளையங்கோட்டை தொகுதி மாதாந்திர கலந்தாய்வு மற்றும் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாமானது நடைபெற்றது.