பல்லடம் – மருதுபாண்டியர் வீரவணக்க நிகழ்வு

17

வீரத்தமிழர் மருது பாண்டியர்கள்
வீரத் தமிழச்சி குயிலி
நினைவு நாள் வீரவணக்க நிகழ்வ
காரிக்கிழமை 24/10/20 அன்று காலை 8 மணி அளவில் பல்லடம் பேருந்து நிலையம் முன்புறம் வீரவணக்க நிகழ்வு பல்லடம் சட்டமன்ற தொகுதி சார்பாக நடைபெற்றது