நத்தம் சட்டமன்றத் தொகுதி -உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

149

திண்டுக்கல் மண்டலம் நத்தம் சட்டமன்றத் தொகுதி சார்பாக நத்தம் அண்ணாநகர் பகுதியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது….