நத்தம் – உறுப்பினர் சேர்க்கை திருவிழா

26

#உறுப்பினர் சேர்க்கை திருவிழா
திண்டுக்கல் மண்டலம் நத்தம் சட்டமன்ற தொகுதி நத்தம் கோவில்பட்டி பகுதியில் 04/10//2020 அன்று உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.