திருப்பத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி -கலந்தாய்வுக் கூட்டம்

24

11/10/20 அன்று திருப்பத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி – கந்திலி நடுவன் ஒன்றியம் எலவம்பட்டி ஊராட்சியில் கலந்தாய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது .
இக்கலந்தாய்வில் கட்சியின் அடுத்தகட்ட பணிகள் குறித்தும் தொகுதியின் வளர்ச்சி குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டது. இக்கலந்தாய்வில் ஒன்றிய பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் உறவுகள் கலந்து கொண்டனர்.