சாக்கோட்டை – தெற்கு ஒன்றிய கலந்தாய்வு

14

04-10-2020 ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று, காலை 10:00 மணியளவில் சாக்கோட்டை தெற்கு ஒன்றியத்திற்கான கலந்தாய்வு கூட்டம் சிறப்பாக நடைபெற்றது.