கோவில்பட்டி – உறுப்பினர் சேர்க்கை நிகழ்வு

104

கோவில்பட்டி நகராட்சி புதுகிராமம் பகுதியில் நாம்தமிழர்கட்சியின் சார்பாக உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.