கிள்ளியூர் தொகுதி – தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் கலந்தாய்வு

57

18-10-2020 அன்று கிள்ளியூர் தொகுதி இனயம் புத்தன்துறை ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட இனயம் புத்தன்துறை பகுதியில் மதியம் 1மணிக்கு காந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.
தொடர்பு எண்:9443181930