கிள்ளியூர் – சாலையில் உள்ள வேகத்தடைகளுக்கு வண்ணம் பூசுதல்

18

சாலை விபத்துகளை தடுக்கும் வகையில் கிள்ளியூர் சட்டமன்ற தொகுதி இனயம் புத்தன்துறை ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட இனயம் பகுதியின் சாலைகளில் உள்ள வேகத்தடைகளில் வெள்ளை வண்ணம் பூசப்பட்டது.