உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

23

தகவல் தொழில்நுட்ப பாசறை சார்பில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் பொன்விழா மைதானம் அருகில் காலை 10.00 மணி முதல் 2.00 மணி வரை நடைபெற்றது..