ஈரோடு மேற்கு தொகுதி -உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

54

ஈரோடு மேற்கு தொகுதி சார்பாக, ஈரோடு மாநகராட்சி கொல்லம் பாளையம் லோட்டசு மருத்துவமனை அருகே உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.