ஆயிரம் விளக்கு – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

19

4 அக்டோபர் 2020 அன்று ஆயிரம் விளக்கு தொகுதி 109 வது வட்ட பொறுப்பாளர் உறவுகளால் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நமச்சிவாய புரம், பெரியார் பாதை போன்ற இடங்களில் சிறப்பாக நடத்தப்பட்டது.