அனைக்கட்டு தொகுதி – பனை விதை நடுதல் நிகழ்வு

23

வேலூர் மாவட்டம், அணைக்கட்டு தொகுதி, விரிஞ்சிபுரம் கிராமத்தில் நாம் தமிழர் கட்சியினர் சார்பாக 200 பனை விதைகள் நடப்பட்டது. பனை விதை நடும் நிகழ்வில் கலந்துகொண்ட உறவுகளுக்கும் புரட்சிகர வாழ்த்துகள்.