வ.உ.சிதம்பரனார் – புகழ் வணக்க நிகழ்வு

21

(06.09.2020) அன்று காலை டாக்டர் இராதாகிருஷ்ணன் நகர் சட்டமன்ற தொகுதியில், 41வது வட்டம் சார்பாக ஜெ.ஜெ.நகர் மாநகராட்சி அலுவலகம் அருகில் ஐயா வ.உ.சிதம்பரனார் அவர்களுக்கு புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது. இதில் வட்டம் மற்றும் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்களும் கலந்துக்கொண்டனர்.

-தி.கோகுல் நாத்
தொகுதி செயலாளர்,
தகவல் தொழில்நுட்ப பாசறை.
(தொடர்பு எண் : 8122642695)