வீர கலைகளான களரி சிலம்பம் கற்பித்தல் – பத்மநாபபுரம்

225

நாள் : 4
தமிழர்களின் பாரம்பரிய வீர கலைகளான களரி சிலம்பம் பயிற்சியில் (18-9-2020 ) அன்று கலந்துகொண்ட உறவுகளுக்கு புரட்சி வாழ்த்துக்கள் !

கலை இலக்கிய பண்பாட்டு பாசறை,
நாம் தமிழர் கட்சி,
பத்மநாபபுரம் தொகுதி,
குமரி மத்திய மாவட்டம்.